ÜrünlerTeknik Bilgi

İlgili kızaran tel testleri

EN 60998-1'e göre Alçak gerilim devreleri için bağlama düzenleri

 • akım taşıyan parçaları tutan plastikler üzerinde yapılır
 • bağlama düzenleri için VDE sertifikası temininde mecburi testtir
 • test bir komponent üzerinde yapılır
  • kızaran tel ısısı 850 °C
  • kızaran telin temas süresi: 5 saniye
  • alev kızaran telin uzaklaştırmasını müteakiben 30 saniyede söner
EN 60335-1'e göre Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların güvenliği

 • akım taşıyan parçaların 3 mm yakınında yer alan plastiklere uygulanan diğer kızaran tel testleri
 • test bir komponent üzerinde yapılır
  • EN 60695-2-11'e göre "Kızaran test deneyi 750 °C"
  • kızaran tel ısısı 750 °C
  • kızaran telin temas süresi 30 saniye
  • alev maksimum 2 saniyede söner
 • (alternatif olarak) test deney plakası üzerinde yapılır
  • EN 60695-2-11'e göre "Kızaran test deneyi 775 °C"
  • kızaran tel ısısı 775 °C
  • kızaran telin temas süresi 30 saniye
  • alev maksimum 5 saniyede söner